ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Αρχική
  • Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2023.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικού Τέλους για το Οικονομικό Έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2024
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πόρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας και Πόρου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2024
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πόρου στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου για το έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2024
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων -Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη Απόφασης για παράταση της μίσθωσης του αγροκτήματος «Μιστρέτσι-Μπέλεσι» για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Πόρου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου & Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Πόρου με αντικείμενο: «Διάθεση ενός (1) ευέλικτου απορριμματοφόρου και κάδων βιοαποβλήτων».

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη Απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σύμφωνα με σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου(παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου βοηθήματος-υπόθεση ΕΛΕΝΚΟ).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη Απόφασης για κατάληψη χώρου στο Γυμνάσιο Πόρου για εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 7/2023, 119/2023,140/2023 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Απευθείας Μετάδοση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Γ. Κουτουζή.

Δείτε εδώ την απόφαση.