ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΤΟ 2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Την καλύτερη επίδοση στην ανακύκλωση μπλε κάδου μεταξύ όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής καταλαμβάνει ο Δήμος Πόρου για τα έτη 2018 και 2019. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση καταγράφεται στους Κανονισμούς Τιμολόγησης των ετών 2020 και 2021 του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, όπου παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το έργο ανακύκλωσης των 66 Δήμων της Αττικής, και οδηγεί στην εξασφάλιση έκπτωσης 5% για τον Δήμο μας για την εναπόθεση των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ της Φυλής.

Για τον καθορισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του κάθε Δήμου: α) στην ανακύκλωση μπλε κάδου, β) στη διαχείριση των βιοαποβλήτων και γ) στην ανακύκλωση αστικών αποβλήτων. Ο Δήμος Πόρου στο πρώτο κριτήριο έχει λάβει και για τα δύο έτη τον μεγαλύτερο συντελεστή επίδοσης (6,7% και 7,2%), αποτελώντας μάλιστα τον μοναδικό νησιωτικό Δήμο που έχει μεγαλύτερο συντελεστή από 1,3 (με την εξαίρεση του Δήμου Κυθήρων ο οποίος αποστέλλει στην Αττική μόνο ανακύκλωση και όχι σύμμικτα, με συνέπεια το ποσοστό του να είναι «εκτός συναγωνισμού»).

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι της χώρας μας υποχρεούνται να διαχειρίζονται πλέον τα απορρίμματά τους κατ’ ελάχιστον σε 5 ρεύματα (σύμμικτα, βιοαπόβλητα, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί). Αυτό είναι όμως απολύτως ανέφικτο για τους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, λόγω του τεράστιου κόστους μεταφοράς και του μεγάλου εξυπηρετούμενου πληθυσμού (τουρισμός), σε αντιδιαστολή με τον μικρό μόνιμο πληθυσμό τους (περιορισμένα έσοδά). Το οικονομοτεχνικό αυτό αδιέξοδο είναι προφανέστατο στην περίπτωση των νησιωτικών Δήμων της Αττικής, οι οποίοι, λόγω της υποχρέωσης μεταφοράς στη Δυτική Αττική, υποχρεώνονται ήδη σήμερα σε διπλάσια -κατά κεφαλήν δημότη και κατά τόνο- έξοδα διαχείρισης απορριμμάτων, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής.

Λύση στο αδιέξοδο αυτό, το οποίο έχει επισημάνει η δημοτική αρχή Πόρου σε όλα τα αρμόδια πεδία συζήτησης (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, ΚΕΔΕ), μπορεί να είναι μόνο η επιχορήγηση των σχετικών δράσεων στα νησιά, ή ο περιορισμός της υποχρέωσής τους στην ανακύκλωση του μπλε κάδου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στην παραλία Μεγάλο Νεώριο. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση έκτακτων, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πόρου, που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής. Η θέση αφορά ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ. Οι αιτήσεις γίνονται είτε με συστημένη επιστολή είτε ηλεκτρονικά.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
Ανακοίνωση
Έντυπο Αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 21.1.2021 έως και Τρίτη 26.1.2021.

Με επείγουσες επιστολές που απέστειλε στις 31.12.2020 και 7.1.2021 προς τη Διοίκηση της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά, κοινοποιούμενες στον Υπουργό Υγείας και τους βουλευτές Α’ Πειραιά & Νήσων, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ζητάει άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της στοιχειώδους εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Γαλατά και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών εφημεριών ετοιμότητας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Πόρου τονίζει ότι το Κ.Υ. Γαλατά, στο οποίο σήμερα υπηρετούν 21 υπάλληλοι «βοηθητικών» ειδικοτήτων (γραμματείς, καθαρίστριες, οδηγοί, νοσηλεύτριες) και μόλις 3 ιατροί (ένας γενικός, ένας αγροτικός και ένας παιδίατρος), έχει περιέλθει σε πρωτοφανές σημείο δυσλειτουργίας, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 2 μήνες, τις 12 μέρες δεν υπάρχει καμία βραδινή εφημερία ιατρού και τις 14 εφημερεύει μόνος του ο παιδίατρος, όταν παραδόξως τις υπόλοιπες 36 μέρες του ίδιου διμήνου γίνονται ταυτόχρονες εφημερίες δύο ιατρών (παθολόγος + αγροτικός). Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Πόρου, η κατάσταση αυτή, η οποία είναι πρωτόγνωρη για το Κ.Υ., δεν οφείλεται μόνο στις διαχρονικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά πρωτίστως στην κακή διαχείριση του υπάρχοντος ιατρικού δυναμικού.

Επίσης, ο κ. Δημητριάδης επανέρχεται στο γεγονός ότι το προσωπικό του Π.Π.Ι. Πόρου, στο οποίο σήμερα υπηρετεί μία γενική ιατρός (αντί για 3 ιατρούς + 2 άτομα βοηθητικού προσωπικού), ουδέποτε στα χρονικά διενεργεί βραδινές εφημερίες ετοιμότητας (on call), με συνέπεια στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία της ενεργοποίησης του πορθμείου για τη μετάβαση ασθενοφόρου και ιατρού από το Κ.Υ. Γαλατά. Για το γεγονός αυτό, μετά την απώλεια ενός ακόμα κατοίκου του Πόρου στα τέλη Νοεμβρίου κατά την αναμονή του ασθενοφόρου από τον Γαλατά, ο Δήμαρχος Πόρου απέστειλε νέα αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιά, προκειμένου να συσχετισθεί με την προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από τις αρχές του 2019 για το ίδιο θέμα.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαριότητα δημοτικών χώρων και Συλλογή, Αποκομιδή και Μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 1.381.604,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, για 24 μήνες και του δικαιώματος προαίρεσης για 12 επιπλέον μήνες, ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10.2.2021, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Με την ολοκλήρωση της χρονιάς, παρουσιάζουμε ορισμένα σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν το 2020 από τον Δήμο μας, τα οποία δεν έτυχαν της προβολής που τους άξιζε, λόγω της κυριαρχίας στην επικαιρότητα σοβαρών ζητημάτων, όπως τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και οι εξελίξεις στο θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών. Τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν σημαντικές πτυχές της δραστηριότητας του Δήμου (υποδομές, διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες) παρατίθενται επιγραμματικά ακολούθως μαζί με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην εφημερίδα «Τα Νέα του Πόρου» που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2021:

1. Έργα αναβάθμισης του δικτύου μεταφοράς ύδρευσης:

Σε συνέχεια του σημαντικού έργου αντικατάστασης των αγωγών μεταφοράς ύδατος από τον κάμπο της Τροιζήνας που ολοκληρώθηκε το 2019 με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (π/υ 3.200.000€), ο Δήμος μας πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2020 δύο σημαντικές εργολαβίες, συνολικού κόστους 32.955€, για την αντικατάσταση σωληνώσεων και συνδεσμολογίας στη Μεγάλη Σκάλα του Γαλατά και στην πλατεία Κορυζή στον Πόρο, ενώ δημοπρατήθηκαν τα έργα τηλεμετρίας δικτύου και υδρομετρητών, π/υ 1.061.205€ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) και 2.022.669€ (χρηματοδότηση Φιλόδημος) αντίστοιχα.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

2. Έργα ασφαλτόστρωσης:

Ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης της οδού από Φούσα έως Ναό Ποσειδώνα και προς την κατασκήνωση, καθώς και της οδού από το Λύκειο μέχρι το Κ.Ε. Πόρος. Το έργο εκτελέστηκε με χρηματοδότηση 227.368€ (π/υ 415.000€) της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

3. Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών:

Με χρηματοδότηση ύψους 56.880€ που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν νέοι σύγχρονοι εξοπλισμοί και μηχανήματα στο Πολυδύναμο Ιατρείο, στο Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

4. Αποκατάσταση αλτανών περιοχής Πούντας:

Με εργολαβία και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, αποκαταστάθηκαν και βάφτηκαν οι αλτάνες, τα σκαλιά, οι ράμπες και τα ιστορικά κειμήλιά (κανόνια, άγκυρες) στην παραλιακή ζώνη της Πούντας μέχρι τον Σταυρό. Την ίδια στιγμή, υπογράφτηκε η σύμβαση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση όλων των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής (από το μέτωπο των ιδιοκτησιών έως τη θάλασσα) και αναμένονται πλέον οι εγκρίσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

5. Δημιουργία νέων χώρων διοίκησης στο Δημαρχείο:

Μια ακόμα σημαντική κίνηση προς την εξοικονόμηση πόρων, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αύξηση αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί η μεταστέγαση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο ισόγειο του Δημαρχείου, στον χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσαν τα ΕΛΤΑ. Τις μέρες αυτές ολοκληρώνεται επίσης η μεταστέγαση και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (θα συστεγαστεί με την Πολεοδομία), καθώς και η μεταστέγαση του Γραφείου Προμηθειών στον όροφο του κτηρίου, ώστε όλες οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικών να βρίσκονται πλέον στον ίδιο χώρο.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν πακέτα τροφίμων σε 90 συμπολίτες μας, ενώ μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών μοιράστηκαν επιπλέον 112 πακέτα σε αντίστοιχους συμπολίτες μας. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, καθώς και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν αντιμισθία, η δυνατότητα εμπλουτισμού των πακέτων με ποικιλία ποιοτικών ειδών οφείλεται επίσης στους ακόλουθους χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

• ΣΚΑΪ – «Όλοι Μαζί Μπορούμε» / My Market Κρανιδίου
• Γιώργος Γεωργούσης
• Κατερίνα Σακελλίου
• Εσπεριδοειδή Αυγερινός
• Φούρνος Αγγελόπουλου
• Φούρνος Καραγιάννη
• Ζαχαροπλαστείο Βεσσαλά
• Σούπερ Μάρκετ Γκογκόσης
• Σούπερ Μάρκετ Σταυριανάκης
• Σούπερ Μάρκετ Χατζηπέρος

Όπως ενημέρωσε τον Δήμο Πόρου ο Άγιος Βασίλης, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και καθώς η «Γειτονιά των Χριστουγέννων» φέτος είναι κλειστή, η διανομή των δώρων στα παιδιά του Πόρου θα γίνει με κατ’ οίκον delivery ανήμερα τα Χριστούγεννα, Παρασκευή 25.12.2020.

Ο Άγιος Βασίλης έχει αποθηκεύσει ήδη στην αποθήκη του Δήμου δώρα για όλα τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου και την ημέρα των Χριστουγέννων θα περάσει από όλες τις γειτονιές του νησιού (δυστυχώς όχι με το έλκηθρο, αφού δεν χιονίζει…), όπου θα κάνει στάση σε κεντρικά σημεία, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα παραλάβουν βγαίνοντας έξω για μια σύντομη μετακίνηση για σωματική άσκηση και τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού.

Το δρομολόγιο του Άγιου Βασίλη θα είναι το ακόλουθο:

• Νεώριο – ταβέρνα Βασίλη: 11:00
• Πέρλια – Παιδική Χαρά: 11:30
• Συνοικισμός – Παιδική Χαρά: 12:00
• Ασκέλι – σ.μ. Σταυριανάκη: 12:30
• Πόρος – Παιδική Χαρά: 13:00
• Πόρος – πλατεία Δεξαμενής: 13:30
• Πόρος – πλατεία Σολομωνίδη: 14:00

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στις παραλίες Μικρό Νεώριο και Μεγάλο Νεώριο. Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 11:00 (για την παραλία Μικρό Νεώριο) και 12:30 (για την παραλία Μεγάλο Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μικρό Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μεγάλο Νεώριο).

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια προς υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 202.950,00€ (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 150.000€ (με ΦΠΑ 24%), της ενταγμένης Πράξης βάσει της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: 83448/ 22-11-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους-ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ενημερώνουμε ότι μετά την αναστολή του προγράμματος του Ε.Ο.Δ.Υ. για διενέργεια rapid test στον Πόρο, ο Δήμος Πόρου ξεκινάει τη διενέργεια rapid test κάθε εβδομάδα στο δημοτικό «κτήριο ΚΑΠΗ», με τη βοήθεια του ιδιώτη γιατρού Θωμά Τέλιου.

Την τρέχουσα εβδομάδα τα τεστ θα γίνονται την Τρίτη 15.12 και την Πέμπτη 17.12 και ώρες από 17:00 έως 18:30 (ώρα προσέλευσης). Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται χωρίς ραντεβού με σειρά προτεραιότητας (έως έξι άτομα στον εσωτερικό χώρο αναμονής και οι υπόλοιποι εξωτερικά του κτηρίου), ενώ ο χώρος δειγματοληψίας θα είναι η πρώτη αίθουσα δεξιά εντός του κτηρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, στη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να προσέρχονται άτομα με συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους. Ο Δήμος συστήνει σε κάθε κάτοικο του νησιού που τυχόν επιστρέφει στο νησί από άλλες περιοχές (φοιτητές, φαντάροι κ.τ.λ.) να προβεί στη διενέργεια του τεστ, όπως επίσης και στους κατοίκους που έχουν συναναστροφές εκτός του νησιού στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Η παραπάνω διαδικασία είναι εφικτή χάρη στην εθελοντική προσφορά του γιατρού Θωμά Τέλιου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου». Η θέση αφορά ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα
Περίληψη Ανακοίνωσης
Έντυπο Αίτησης

Υποβολή αιτήσεων: από 11.12.2020 έως και 21.12.2020.

Δύο δωρεές χειρουργικών μασκών μίας χρήσης προς τον Δήμο Πόρου έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο καιρό από Ποριώτες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος δώρισε στον Δήμο 2.000 μάσκες και ο κ. Ιωάννης Αντωνίου, 1.000 μάσκες, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών υγειονομικής προστασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι συγκεκριμένες δωρεές, τις οποίες αποδέχθηκε ο Δήμος Πόρου με Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα μασκών του Δήμου, τα οποία τους τελευταίους μήνες διατίθενται αποκλειστικά στις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού και στο κοινό τους.

Εκ μέρους της κοινωνίας του Πόρου, η δημοτική αρχή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους δωρητές για την προσφορά τους.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΑΜΠΛΕΤΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Σαράντα τάμπλετς διέθεσε ο Δήμος Πόρου στα Σχολεία και σε μαθητές του νησιού, μετά από χορηγία ύψους 4.360€ που εξασφάλισε η δημοτική αρχή από την κα Μάνια Σκλαβενίτη.

Η συγκεκριμένη προσφορά διατέθηκε κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των Σχολείων, οι οποίοι, μετά από διερεύνηση για τον αριθμό των μαθητών που λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν διαθέτουν στα σπίτια τους λάπτοπ ή τάμπλετ (καθόλου ή σε ικανό αριθμό που να καλύπτει όλα τα παιδιά της οικογένειας), κατέγραψαν τις σχετικές ανάγκες και ζήτησαν συνολικά 30 τάμπλετς από την δημοτική αρχή.

Τα τάμπλετς, τα οποία είναι μάρκας Huaewi, 10 ιντσών, κόστους 169€ (προ έκπτωσης) και με δυνατότητα λειτουργίας μέσω wi-fi και GSM, θα διατεθούν στους μαθητές καταρχήν με προσωρινή διάθεση, ώστε να είναι δυνατή η αναδιανομή τους αν κάποιες βαθμίδες εκπαίδευσης επαναλειτουργήσουν, ενώ με την λήξη των έκτακτων αναγκών της πανδημίας θα παραδοθούν οριστικά ως δώρα στους ίδιους μαθητές, σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας. Επιπλέον δέκα ακόμα τάμπλετς θα παραδοθούν απευθείας σε Ποριώτες μαθητές και φοιτητές για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την κα Μάνια Σκλαβενίτη για την προσφορά της και την ανταπόκρισή της στο αίτημα για κάλυψη αυτής της τόσο σημαντικής ανάγκης της τοπικής σχολικής κοινότητας.

Ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:45 έως 13:45, ο Ε.Ο.Δ.Υ. θα διενεργεί δωρεάν προληπτικά rapid test (ταχεία ανίχνευση αντιγόνου) για κορωνοϊό covid- 19 στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να κλείνουν ραντεβού στο τηλ. 22983-20317 (καθημερινά 8:30-10:30) και να προσέρχονται στη συνέχεια με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και τον ΑΜΚΑ τους.

Τα test παρέχονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ενώ και ο Δήμος Πόρου έχει προμηθευτεί 600 επιπλέον rapid test, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει την διαδικασία, ή ακόμα και να τα διενεργεί ο ίδιος με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά άτομα με συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους και, εφόσον τους υποδειχθεί, θα μπορούν να πηγαίνουν για τεστ στο Κ.Υ. Γαλατά οποιαδήποτε μέρα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, εκ των οποίων μία (1) θέση αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου (ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική ανακοίνωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2.12.2020 έως 11.12.2020.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου Πόρου. Συνολικά προσήλθαν 140 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 133, αριθμοί ιδιαίτερα ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης και της ελαχιστοποίησης των μετακινήσεων, ενώ τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους και τα νερά ΒΙΚΟΣ για τη χορηγία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σάς ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 22983 20520).

Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται με συμπλήρωση του πεδίου Β1 στο έντυπο τύπου Β’ (κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών) ή με αποστολή SMS με τον κωδικό 1 στο 13033.

Ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της μειωμένης κίνησης, τα δρομολόγια του πορθμείου και των λέμβων Πόρου- Γαλατά έχουν τροποποιηθεί και εκτελούνται ως εξής:

1. ΠΟΡΘΜΕΙΟ (ώρες αναχώρησης από Γαλατά)
• ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 (07:10 από Πόρο) έως 12:30 (12:40 από Πόρο): ανά μισή ώρα
13:30 (13:40 από Πόρο) έως 18:30 (18:40 από Πόρο): ανά μία ώρα
20:30 (20:40 από Πόρο): τελευταίο δρομολόγιο
• ΚΥΡΙΑΚΗ
07:30 (07:40 από Πόρο) έως 13:30 (13:40 από Πόρο): ανά δύο ώρες
14:30 (14:40 από Πόρο) έως 20:30 (20:40 από Πόρο): ανά δύο ώρες

2. ΛΕΜΒΟΙ
• ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
05:00 με 00:00

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχει δηλωμένο στο Λιμεναρχείο Πόρου πρόγραμμα βαρδιών ασφαλείας και από τα δύο θαλάσσια μέσα και κάθε πολίτης που τυχόν αντιμετωπίσει τέτοια ανάγκη θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λιμεναρχείο (τηλ. 22980 22274), ώστε να δίδεται εντολή κατεπείγουσας διενέργειας δρομολογίου από το απαιτούμενο θαλάσσιο μέσο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ

Ανακοίνωση Λειτουργίας Υπηρεσιών Λιμεναρχείου Πόρου

1. Η Λιμενική Αρχή Πόρου, στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, γνωρίζει ότι από 11.11.2020 και μέχρι νεοτέρας η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις σε 24ωρη βάση (υποβολή μηνύσεων-επειγουσών καταγγελιών, έκτακτων καταστάσεων κτλ.) και κατόπιν ραντεβού. Στο πλαίσιο αυτό η εξυπηρέτηση πολιτών - κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία απευθύνεστε αρχικά και πριν την επίσκεψή σας στο Λιμενικό Κατάστημα, τηλεφωνικά προκειμένου εξυπηρετηθείτε από το αρμόδιο γραφείο σε προκαθορισμένη ημέρα/ώρα.

2. Μέχρι την έκτη πρωινή της 30-11-2020, σε εκτέλεση σχετικών διαταγών, αναστέλλονται οι εξετάσεις για απόκτηση:
• Άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
• Άδειας χειριστή πηδαλιούχου
• Άδειας ναυαγοσώστη
• Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη

3. Για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται η λειτουργία:
• Των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
• Των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
• Των επιχειρήσεων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
• Των επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής

4. Η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο.

5. Η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής δεν επιτρέπεται.

6. Η κολύμβηση ως άσκηση και η διενέργεια μη μηχανοκίνητων ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής (πχ. κανό, καγιάκ, ιστιοσανίδα κλπ, όπως ορίζονται στον ΓΚΛ 20 (444 Β΄/1999) επιτρέπονται.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Οικήματος Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 31.839,51€ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Παρασκευή 20.11.2020, ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝIΑ ΣΤΗΝ WORLD TRAVEL MARKET Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου συμμετέχει και φέτος, ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET – VIRTUAL, η οποία διεξάγεται από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2020.

H World Travel Market αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, η οποία για πρώτη φορά φέτος και ακολουθώντας τις οδηγίες αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, διεξάγεται ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτεί φυσική παρουσία. Σε αυτό το Virtual Event το νησί μας θα προωθηθεί μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας https://visitporos.com, του επίσημου video τουριστικής προβολής κ.λπ. και θα γίνουν επαγγελματικές συναντήσεις σε προκαθορισμένα ραντεβού με επαγγελματίες του τουρισμού (tour operators, travel agencies, travel media κ.λπ.) με σκοπό την τουριστική προώθηση του νησιού μας για το 2021.

Η WTM – VIRTUAL είναι η δεύτερη διαδικτυακή έκθεση που συμμετέχει ο Δήμος Πόρου με πρώτη την SATTE GEN X μέσω της fed HATTA (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων) και πάλι ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝIΑ ΣΤΗΝ WORLD TRAVEL MARKET Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Για άλλη μια φορά, τον Δήμο μας εκπροσωπεί στην Έκθεση το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής για τη φιλοξενία στο διαδικτυακό της περίπτερο και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12τ.μ., στη θέση «Άρτιμος-Λεμονοδάσος».
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του περασμένου Μαρτίου για έναρξη λειτουργίας τμημάτων δημιουργικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων, που λόγω του lockdown δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν, ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τον επαναπρογραμματισμό τους, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και θα παραδίδονται από εθελοντές πολίτες πάνω στα αντικείμενα γνώσης τους, ενώ οι μέρες και ώρες διενέργειάς τους θα καθορισθούν μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

Τα τμήματα που θα ξεκινήσουν καταρχήν είναι τα ακόλουθα:
Μόνο για ενηλίκους:
• Χορός (ελληνικοί, μοντέρνοι, zumba κ.ά.) – Χρήστος Λίτσας, Μαρία Ράντου
• Φωτογραφία – Νίκος Παύλου
• Ιταλικά για αρχάριους – Κώστας Παπαγιάννης
• Κιθάρα για αρχάριους – Κώστας Παπαγιάννης
• Αγγλικά για αρχάριους – Χριστίνα Παπαδοπούλου-Μπερή
• Καράτε shotokan για γυναίκες – Πατσιά Σταυρούλα
Τμήμα για παιδιά: (Χωρίς δήλωση-κράτηση)
• Αφήγηση παραμυθιών / θεατρικά δρώμενα (κάθε φορά θα ανακοινώνονται το περιεχόμενο και οι ώρες πραγματοποίησης).

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω μαθήματα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στον κ. Λίτσα Χρήστο – 6944628691 (10:00-12:00), στο e-mail info@poros.gr ή στο τηλέφωνο του Δήμου 2298320512 (10:00-14:00).

Σημειώνεται ότι όσοι πολίτες είχαν δηλώσει συμμετοχή τον Μάρτιο δεν χρειάζεται να δηλώσουν ξανά και οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους για την επιβεβαίωση των συμμετοχών.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Γενικό Γραμματέα απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Πόρου, αξιοποιώντας τη νέα νομοθεσία που δίνει πλέον τη σχετική δυνατότητα και στους Δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων (ά. 15 του Ν. 4623/2019). Ως πρώτος Γ.Γ. του Δήμου διορίστηκε με Απόφαση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη ο Μάνος Στεφανίδης, 31 ετών, πτυχιούχος Πολ. Επιστημών & Δημ. Διοίκησης Ε.Κ.Π. και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Πολιτική Θεωρία, ο οποίος από το 2015 ήταν Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Πόρου. Ο Γ.Γ. αποτελεί θέση κλειδί για κάθε Δήμο, καθώς προΐσταται μετά τον Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών, έχοντας συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό τους, και με την τοποθέτησή του κ. Στεφανίδη ο Δήμος Πόρου γίνεται πλέον ο Δήμος με τον μικρότερο πληθυσμό που αποκτά Γ.Γ.

Σημειώνεται ότι το αίτημα αλλαγής της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσης Γ.Γ. και στους μικρούς Δήμους, είχε τεθεί κατ’ επανάληψη προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τον Δήμαρχο Πόρου και Δημάρχους άλλων νησιωτικών Δήμων, όπως επίσης και το αίτημα για αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων και των Ειδικών Συνεργατών, το οποίο επίσης ικανοποιήθηκε το τελευταίο έτος. Αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες, ως νέοι Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου τοποθετήθηκαν οι Κώστας Κυριακάκης, 35 ετών, πτυχιούχος Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και Μανώλης Μωυσιάδης, 24 ετών, πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.ΠΕΙ.

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο για την ανταπόκριση στα αιτήματα τροποποίησης της νομοθεσίας με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μικρών νησιωτικών Δήμων και εύχεται στους νέους συνεργάτες της καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Sign In