ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδρος: Δημητριάδης Ιωάννης (Δήμαρχος)

Μέλη: Κουτουζής Γεώργιος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Κανατσίδη Ελένη, Παπαδοπούλου Εβελίνα, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Μακρή Αγγελική

Πρόεδρος: Κλείσας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: -

Μέλη: -

Πρόεδρος: Δημητριάδης Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Παπαχρήστου

Μέλη: Αριστείδης Αποστολάκης

Sign In