ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδρος: Δημητριάδης Ιωάννης (Δήμαρχος)

Μέλη: Κουτουζής Γεώργιος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ζεντέλης Ευάγγελος, Μητσιοπούλου Σταματίνα

Πρόεδρος: -

Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Αλέξανδρος

Μέλη: Αργυρόπουλος Αναστάσιος, Δημητριάδης Γεώργιος, Καΐκας Ανδρέας, Φιακάς Αναστάσιος, Μακρή-Δεκούλου Αγγελική

Πρόεδρος: Αλιφέρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Αλέξανδρος

Μέλη: Ζωγράφος Χρήστος, Κλείσας Γεώργιος, Γρίβας Δημήτριος, Μάνδηλας Γεώργιος

Sign In