ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γκιών Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών & Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Καΐκας Γεώργιος


Κλείσας Γεώργιος


Κοράλλη Παναγιώτα

Άσκηση αρμοδιοτήτων Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στον Τομέα Περιβάλλοντος


Κουτουζής Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών


Παπαχρήστου Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Κοιμητηρίου και Λαϊκών Αγορών


Τζάνος Ευάγγελος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας


Χαρακλάνης Θεόδωρος

Σπυρίδων Σπυρίδων

Επικεφαλής


Ζεντέλης Ευάγγελος


Κουτουζή Ελένη


Μάνδηλας Γεώργιος


Μητσιοπούλου Σταματίνα


Μωρόπουλος Δημήτριος

Μακρή Αγγελική


Μπήτρου - Ροΐδη Αικατερίνη

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο


Δόσκαρης Κωνσταντίνος

Sign In