ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

22983 20500
info@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22983 20512
synergatis1@poros.gr
grafeiotypou@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

22983 20510
dimporu1@otenet.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20515
dimporu1@otenet.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20502
dimporu2@otenet.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22980 29137
dimosporou.ty@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20520
22980 22447
22980 29099
xristosxios@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

22983 20513
despina.amourgianou@0163.syzefxis.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

22983 20517
vamvakarhs.m@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22983 20523
dimosporou.prom@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

22983 20519
fani.protopapa@0163.syzefxis.gov.gr
petros.sismanis@0163.syzefxis.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

22980 24444
poleodomiaporou@0163.syzefxis.gov.gr
poleodomiaporou@gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

22983 20900
22980 29102
evangelos.tsoukas.kep0173@kep.gov.gr
sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr

Sign In