ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αρχική
  • Πρόγραμμα εργασιών Καθαριότητας Δήμου Πόρου

• Αποκομιδή απορριμμάτων (πράσινος κάδος) και ανακύκλωσης (μπλε κάδος): Γίνεται κάθε μέρα την χειμερινή περίοδο και δύο φορές την ημέρα την θερινή περίοδο.

• Αποκομιδή στην παραλιακή οδό της Σφαιρίας: Από το 2016 ο Δήμος μας έχει εφαρμόσει πρωτοποριακό σύστημα παραλαβής των απορριμμάτων απευθείας από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία έχει παραχωρήσει «ατομικούς» μαύρους κάδους σύμμικτων απορριμμάτων. Η μέθοδος αυτή από το καλοκαίρι το 2021 επεκτείνεται και στην ανακύκλωση, με την διάθεση από τον Δήμο και ατομικών μπλε κάδων σε όλα τα καταστήματα.

• Χαρτοκιβώτια, συσκευασίες: Η εναπόθεσή τους επιτρέπεται (όλες τις μέρες) μόνο στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και μόνο αφού συμπιεστούν.

• Ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, ηλ. συσκευές, έπιπλα κτλ): Η συλλογή τους γίνεται κάθε Τρίτη. Τις υπόλοιπες μέρες η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.

• Προϊόντα κηπευτικών εργασιών/κλαδέματα: Η εναπόθεσή τους σε κ/χ χώρους απαγορεύεται. Οι ιδιώτες ακινήτων μπορούν να τα απομακρύνουν μέσω ιδιωτών μεταφορέων ή στις περιοχές εκτός Σχεδίου να τα καίνε (εκτός αντιπυρικής περιόδου).

• Μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες, μπαταρίες: Τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους στις εισόδους του Δημαρχείου και του «κτηρίου ΚΑΠΗ». (τα καπάκια μπαίνουν στον μπλε κάδο)

• Μπάζα και προϊόντα εκσκαφών: Η εναπόθεσή τους σε κ/χ χώρους απαγορεύεται. Οι ιδιώτες μπορούν, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους, να τα παραδίδουν στον Δήμο για να τα μεταφέρει στην Αττική όπως προβλέπει ο νόμος.

• Εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων: Από το 2016 εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα καθημερινών εργασιών καθαριότητας, το οποίο βασίζεται στην διάκριση 5 γεωγραφικών ζωνών και 2 χρονικών περιόδων (χειμερινή-θερινή), με βάση τις οποίες διαφοροποιείται η περιοδικότητα των εργασιών και ο αριθμός και τα ωράρια του απασχολούμενου προσωπικού.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου (ΑΔΣ 151/2011 - ΑΔΑ:457ΒΩΞΝ-ΚΕΤ) προβλέπει πρόστιμα έως 600€ σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
Για κάθε συνεννόηση και κάθε επιπλέον πληροφορία, οι πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται στο γραφείο Δημάρχου (τηλ. 22983 20512) και στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303.