ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων (μελετών) μέχρι την Τρίτη 15.5.2019 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά αρχεία: Τεύχη Διαγωνισμού, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Φωτογραφικό Υλικό, Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό.  

Ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.5.2019 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Sign In