ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΣΟΧ 3/2018)

Ο Δήμαρχος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), συγχρηματοδούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πρόσληψη αφορά μία (1) θέση Π.Ε. Νηπιαγωγών.

Υποβολή αιτήσεων: από 19.1.2019 έως και 28.1.2019

Δείτε τα σχετικά αρχεία: Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018, Παράρτημα ΣΟΧ 3/3018, έντυπο αίτησης (word, pdf), συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών.

Comments are closed.