ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου εισπράττει λιμενικά τέλη σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2032 τ.Β/25-07-14
Αν απιθυμείτε να πληρώσετε τα τέλη ελλιμενισμού ή να λάβετε νερό και ρεύμα παρακαλούμε καλέστε στο κανάλι VHF 9.

Για πετρέλευση μπορείτε να απευθύνεστε στις παρακάτω εταιρείες:

Saron Oil Ηλιάδης : 22980 22570, 6944 751 825
Avin Μέλλος : 22980 43352, 6932 722 488 Image

Οι χαρακτηρισμοί των σκαφών είναι σύμφωνοι με τον ν.4256/2014 Τα ναυταθλητικά σκάφη απαλάσσονται των τελών κατά τη διάρκεια αγώνων.
Ειδικά εκπτωτικά τέλη προβλέπονται για πλοία και σκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας εξ αιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΛΤ Πόρου. Image