ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 21ης, 22ης και 28ης Φεβρουαρίου και της 20ής Μαρτίου 2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Αποφάσεις 20 & 22/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η δαπάνη εξόδων και κατά πλειοψηφία η διάθεση πίστωσης (ο δ.σ. κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Απόφαση 21/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μάνδηλας δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο «Παροχή Υπηρεσίας για Διαπίστωση, Αποτύπωση και Αποκατάσταση Προβλημάτων στις Εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου Γαλατά», συνολικού προϋπολογισμού 24.613€.

Απόφαση 23/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση) το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης του Δήμου έτους 2017.

Απόφαση 24/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η δαπάνη εξόδων και η διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή αιμοδοσίας στις 22-23 Μαρτίου.

Απόφαση 25/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου», αρχικού προϋπολογισμού 600.000€, της αναδόχου «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.».

Απόφαση 26/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης και την Υπηρεσία Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Απόφαση 27/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου οι: οι Γ. Αλιφέρης ως πρόεδρος, Α. Δημητριάδης ως αντιπρόεδρος, Γ. Κλείσας και Χ. Ζωγράφος (με αναπληρωτές τους Δ. Πολυσόπουλο, Τ. Παπαχρήστου και Γ. Κουτουζή), και, εκ μέρους της μειοψηφίας, οι Γ. Μάνδηλας και Δ. Γρίβας (με αναπληρωτές τους Α. Μακρή και Κ. Μούγιο).

Απόφαση 28/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ (μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών για την οριστική λύση της) οι: Γ. Καΐκας ως πρόεδρος, Ε. Κανατσίδη, Τ. Παπαχρήστου, Κ. Γκιών, Γ. Κουτουζής και Θ. Χαρακλάνης (με αναπληρωτές τους Κ. Δόσκαρη, Β. Τζάνο, Μ. Βαρβάρου και Γ. Αλιφέρη) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, ο Γ. Μάνδηλας (με αναπληρωτή τον Β. Ζεντέλη).

Απόφαση 29/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής: οι Κ. Γκιών ως πρόεδρος, Κ. Παπαγιάννης ως αντιπρόεδρος, Μ. Μαρόκου, Μ. Παπαδιαμάντη, Μ. Ράντου, Π. Κουνέλης και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων των Νηπιαγωγείων και, εκ μέρους της μειοψηφίας, οι Ε. Καΐκας και Δ. Ρεΐζης (με αναπληρώτριες τις Μ. Δούρου και Μ. Κρητικού).

Απόφαση 30/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής: οι Κ. Γκιών ως πρόεδρος, Β. Κογιώνη ως αντιπρόεδρος, Χ. Μοδιάτης, Δ. Αποστολάκης εκ μέρους των μαθητών (με αναπληρώτρια την Ι. Πουλάκη), και Ε. Κουτουζή (με αναπληρώτρια την Α. Ζεντέλη) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, οι Μ. Δωρή και Ζ. Μέτσικα (με αναπληρωτές τους Π. Αλεξόπουλο και Μ. Καράμπαμπα).

Απόφαση 31/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας οι: Κ. Γκιών ως πρόεδρος, Μ. Μαρόκου ως αντιπρόεδρος, Χ. Μοδιάτης, Μ. Παπαδιαμάντη, Α. Παύλου και Μ. Ράντου (με αναπληρωτές τους Β. Κογιώνη, Κ. Παπαγιάννη, Ζ. Κεφαλληνού και Χρ. Τζανετοπούλου) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, ο Π. Κουνέλης (με αναπληρωτή τον Γ. Μαστροπέτρο).

Απόφαση 32/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων οι: Τάσος Παπαχρήστου ως πρόεδρος (με αναπληρωτή τον Γ. Κουτουζή), Π. Γκίνης και Γ. Πάνου (με αναπληρωτές τους Φ. Πρωτόπαπα, Ν. Παπαχρήστου και Αν. Νικολετόπουλο) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, ο Β. Ζεντέλης (με αναπληρωτή τον Δ. Μωρόπουλο).

Απόφαση 33/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών οι: Τάσος Παπαχρήστου ως πρόεδρος, Μ. Γαβαλάς (με αναπληρωτές τους Γ. Κουτουζή και Αλ. Λούζη) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, ο Β. Ζεντέλης (με αναπληρωτή τον Γ. Μάνδηλα).

Απόφαση 34/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η δαπάνη εξόδων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

 

Την Κυριακή 5.3.2017 πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες εξελέγησαν ως μέλη του Προεδρείου του οι Κ. Γκιών ως Πρόεδρος, Δ. Μωρόπουλος ως Αντιπρόεδρος και Γ. Καΐκας ως Γραμματέας, ενώ ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος, εξελέγησαν οι Τ. Παπαχρήστου, Γ. Κουτουζής, Ελ. Κανατσίδη και Κ. Δόσκαρης (με αναπληρωτές τους Β. Τζάνο, Θ. Χαρακλάνη και Γ. Καΐκα) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, οι Στ. Μητσιοπούλου και Β. Ζεντέλης (με αναπληρωτές τους Δ. Μωρόπουλο και Γ. Μάνδηλα).

 

Στις τέσσερις συνεδριάσεις του που έλαβαν χώρα την 21η Μαρτίου 2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 35/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) ο απολογισμός του Δήμου έτους 2013.

Απόφαση 36/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) ο απολογισμός του Δήμου έτους 2014.

Απόφαση 37/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση, ενώ ο κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) ο απολογισμός του Δήμου έτους 2015.

Απόφαση 38/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος».

Απόφαση 39/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Σπυρίδων, κ. Μωρόπουλος και κ. Μητσιοπούλου ψήφισαν την αναβολή του θέματος, ενώ ο κ. Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 42/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί επανακαθορισμού ορίων Χ.Ζ.Λ. δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Π.

Απόφαση 40/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ ο κ. Μάνδηλας δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 53/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί Α’ υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Π. έτους 2017.

Απόφαση 41/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η Μελέτη με τίτλο «Διασκευή του με αρ. κυκλ. ΚΗΟ-4358 απορριμματοφόρου Δήμου Πόρου σε φορτηγό ανατρεπόμενο».

Απόφαση 42/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 10.2.2017 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 43/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η διάθεση πίστωσης για τα έξοδα εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821.

Απόφαση 44/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ΚΥΕ στην κ. Σαμπάνη Πελαγία.

Απόφαση 45/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ΚΥΕ στον κ. Μάρκελο Σταμάτη.

Απόφαση 46/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ΚΥΕ στον κ. Σταυριανάκη Ιωσήφ.

Απόφαση 47/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Μουρτζούκου Βασιλείου.

Απόφαση 48/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Χαρτοματζίδη Ιωάννη.

Απόφαση 49/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Βλάχου Αθανασίου.

Comments are closed.