ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νήσων προς τον Δήμο Πόρου, υφίσταται πλέον υποχρέωση των κατόχων αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας του Δήμου να διενεργούν ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλάιου τους και να την κοινοποιούν στην εν λόγω Υπηρεσία.

Δείτε αναλυτικά την οδηγία.

Comments are closed.