ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 38/2017 Απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος (12 μήνες)" (Εισηγητής κ. Χίος Χρήστος).

2. Έγκριση Μελέτης (επικαιροποίηση) για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου", προϋπολογισμού 415.000,00€ με ΦΠΑ (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

3. Έγκριση Μελέτης με τίτλο "Διαμόρφωση parking Αγίου Στεφάνου",  προϋπολογισμού 20.000,00€ με ΦΠΑ (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών  οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου", προϋπολογισμού 415.000,00€ με ΦΠΑ (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

5. Έγκριση Μελέτης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για εκτέλεση έργου ανακατασκευής γεφυριού Κοιμητηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν. 4313/2014) (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

6. Έγκριση αναμόρφωσης Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2017 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2017 Απόφασης της ΕΤΑΠ με θέμα "Δράσεις ανάπτυξης και προβολής πεζοπορικού τουρισμού" και διάθεση πίστωσης (Εισηγητής κ. Καΐκας Γεώργιος).

8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2017 Απόφασης της ΕΤΑΠ με θέμα "Δράσεις διαφήμισης του προορισμού στο διαδίκτυο και λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης" (Εισηγητής κ. Καΐκας Γεώργιος).

9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2017 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα "Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2017" (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

10. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο του χειρισμού των διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power" (Eισηγητής κ. Δήμαρχος).

11. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Comments are closed.