ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαίΐου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δήμου Πόρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμου Πόρου" και  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 95/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (τριμηνιαία έκθεση Π/Υ 1ου τριμήνου 2017) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης  Γεώργιος).

3. Ορισμός επιτροπής παραλαβής μισθωμένων ακινήτων του Δήμου (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2017 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου (τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2017) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου έτους 2016 (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

6. Έγκριση υπ' αριθμ. 2/2017 Απόφασης της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές) (Εισηγητής κ.  Γκιών Κων/νος).

7. Αίτηση Γυμναστικής Ένωσης Πόρου Τροιζηνίας για οικονομική ενίσχυση (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

8. Αίτηση  Αθλητικού Ομίλου ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Πόρου για οικονομική ενίσχυση (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

9. Έγκριση χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ζωντανή μουσική) στο ΚΥΕ του  κ. Μουστεράκη Αναστάσιου στις 3 και 4 Ιουνίου 2017, λόγω της πανηγύρεως της Αγ. Ελεούσας (Εισηγητής κ.  Παπαχρήστου Αναστάσιος).

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης  ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Δρούγκα Αντωνίου (σε εξωτερικό χώρο) για το 2017 έως ώρα 02:00 (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

(και όσα άλλα έλθουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης)

Comments are closed.