ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος (δώδεκα μήνες) για τον Δήμο Πόρου, το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πόρου και τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 28.4.2017 (23:00).

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και το πλήρες κείμενο με τους όρους της.

Comments are closed.