ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 31ης Μαρτίου και της 7ης Απριλίου έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 50/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επέκταση διάρκειας της παραχώρησης οχημάτων πυρασφάλειας από την Περιφέρεια Αττικής.
 • Αποφάσεις 51 & 68/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση δημοτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παροχή ειδών διατροφής εν όψει των εορτών του Πάσχα.
 • Αποφάσεις 52 & 65/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η Μελέτη «Συντήρησης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου έτους 2017», π/υ 35.364€ με ΦΠΑ, και ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού για το σχετικό έργο.
 • Απόφαση 53/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος».
 • Αποφάσεις 54 & 56/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη (επικαιροποίηση) «Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου», π/υ 415.000€ με ΦΠΑ, και η διενέργεια διαγωνισμού για το σχετικό έργο.
 • Αποφάσεις 55 & 66/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η Μελέτη «Διαμόρφωσης parking Αγίου Στεφάνου», π/υ 20.000€ με ΦΠΑ, και κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση) η διενέργεια διαγωνισμού για το σχετικό έργο.
 • Απόφαση 57/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η Μελέτη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργου του έργου ανακατασκευής του γεφυριού μπροστά από το Νεκροταφείο.
 • Απόφαση 58/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
 • Απόφαση 59/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ με θέμα «Δράσεις ανάπτυξης και προβολής πεζοπορικού τουρισμού».
 • Απόφαση 60/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ με θέμα «Δράσεις διαφήμισης του προορισμού στο διαδίκτυο και λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
 • Απόφαση 61/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2017».
 • Απόφαση 62/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επικύρωση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο του χειρισμού των διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER».
 • Απόφαση 63/2017: Ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής οι: Ε. Κανατσίδη ως πρόεδρος, Α. Δημητριάδης ως αντιπρόεδρος, Ν. Αργυρόπουλος, Γ. Δημητριάδης, Τ. Φιακάς και Α. Ι. Καΐκας (με αναπληρωτές τους Ζ. Κεφαλληνού, Ρ. Κουβαρά, Κ. Μάνεση, Κ. Σακελλίου και Μπ. Τσούκα) και, εκ μέρους της μειοψηφίας, η Α. Μακρή-Δεκούλου με αναπληρωτή τον Τ. Αλεξόπουλο.
 • Απόφαση 64/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση καταλόγου μελών του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.
 • Απόφαση 67/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκ νέου διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλασης της πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου», π/υ 74.400€ με ΦΠΑ.
 • Απόφαση 69/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το εγχειρίδιο διοικητικής διαδικασίας για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων.
 • Απόφαση 70/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας.
 • Απόφαση 71/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτηση δημοτών-καταστηματαρχών για αναβάθμιση της οδού Τομπάζη.
 • Απόφαση 72/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 4.4.2017 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
 • Απόφαση 73/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση κ/χ στον κ. Καλούδη Αλέξανδρο κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα και τη θερινή περίοδο για πώληση καλαμποκιού.

Comments are closed.