ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27 & 30.1.2017 & ΣΤΙΣ 9 & 17.2.2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 27ης και 30ής Ιανουαρίου και της 9ης και 17ης Φεβρουαρίου 2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 1/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η «Μελέτη προμήθειας δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 800 κυβικών ποσίμου νερού ημερησίως εκάστη» και η υποβολή της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική».
 • Απόφαση 2/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σκοπιμότητα για την «Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά».
 • Απόφαση 3/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση για το έργο «Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά».
 • Απόφαση 4/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 • Απόφαση 5/2017): Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν διαφορετική πρόταση) οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι για το 2017.
 • Απόφαση 6/2017: Ορίστηκε ομόφωνα διατάκτης για το Δημοτικό Συμβούλιο για το 2017.
 • Απόφαση 7/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016).
 • Απόφαση 8/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 24/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016).
 • Απόφαση 9/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με τίτλο «Χρωματισμός και επισκευές του πύργου του Ωρολογίου καθώς και διαμόρφωση των πλακοστρώσεων του περιβάλλοντος χώρου του».
 • Απόφαση 10/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις Σχολικές Επιτροπές).
 • Απόφαση 11/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση γηπέδου μπάσκετ του Λυκείου).
 • Απόφαση 12/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου.
 • Αποφάσεις 13, 14, 15 & 16/2017: Χορηγήθηκαν ομόφωνα παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017.
 • Απόφαση 17/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η «Οικονομοτεχνική Μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου» και το συμπληρωματικό της τεύχος.
 • Απόφαση 18/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του 2017.
 • Απόφαση 19/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 51/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2017.

Comments are closed.