ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ξεκίνησε η τοποθέτηση πινακίδων και αριθμών στις οδούς και στις οικίες του Οικισμού της Σφαιρίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη ονοματοδοσίας του Δήμου Πόρου. Σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία, επισημαίνονται τα εξής:

  • Στους λιγοστούς δρόμους που είχαν ήδη όνομα και αριθμούς, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα ή ο αριθμός. Στην περίπτωση αυτή, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει βεβαίωση από τον Δήμο για την ισχύ στο εξής των νέων ονομάτων και αριθμών.
  • Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την αποτύπωση των αριθμών (μικρή στάμπα με σπρέι) είναι αυτή με το χαμηλότερο κόστος και την ηπιότερη αισθητική όχληση. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί όμως μπορεί να αλλάξει με δικά του έξοδα την αποτύπωση εκ των υστέρων, τοποθετώντας την ίδια αρίθμηση με άλλους τρόπους (κεραμικό, μεταλλικό, μαρμάρινο, μπρούτζινο κ.λπ.).
  • Οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται από Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με Απόφαση Δημάρχου, στην οποία συμμετέχουν εθελοντές με συντονίστρια τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη Κανατσίδη. Επειδή η έκταση του έργου είναι μεγάλη (πάνω από 2.500 σπίτια), υπάρχει ανάγκη συνδρομής και επιπλέον εθελοντών. Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να επικοινωνήσουν με την κ. Ε. Κανατσίδη (6936763143).

Comments are closed.