ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου έτους 2018.

Δείτε την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και την επικύρωσή της από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Comments are closed.