ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ενημερώνουμε ότι λόγω αυξημένης κατανάλωσης ύδατος, οι στάθμες των δεξαμενών του Δήμου βρίσκονται σε οριακά επίπεδα και για τον λόγο αυτό όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να περιορίσουν στο μέγιστο βαθμό τις περιττές χρήσεις.

Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια ύδατος του δημοτικού δικτύου, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται άσκοπες χρήσεις νερού (πότισμα, πλύσιμο αυτοκινήτων, γέμισμα πισίνας κτλ), ενώ, για τους ίδιους λόγους, κρίνεται σκόπιμο να επιλέγεται η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού.

Τονίζεται ότι η αιτία του προβλήματος είναι η υπερκατανάλωση των ημερών αιχμής, σε συνδυασμό με την σταδιακή μείωση των αποθεμάτων του υδροφόρου ορίζοντα, και όχι κάποια βλάβη του δικτύου ύδρευσης. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της αιτίας αυτής, ο Δήμος Πόρου έχει προγραμματίσει την άμεση δημιουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης.

Comments are closed.