ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΣΚΕΛΙ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων στο Ασκέλι (τσιμεντόστρωση) μετά από καταστροφές», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 125 του Ν. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27.12.2018, 10:00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Comments are closed.