ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση οδών και πλατειών παραδοσιακού Οικισμού Πόρου μετά από φυσικές καταστροφές», προϋπολογισμού 9.999,67€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 125 του Ν. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27.12.2018, 12:00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Comments are closed.