ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πόρου, 228.000,00€, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δείτε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά αρχεία.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14.1.2019 (15:00).

Comments are closed.