ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο εργασίας την αποκομιδή και μεταφορά των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, που είναι χαρακτηρισμένα με μέριμνα του Δήμου μας και βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα διοικητικά του όρια, σε εξουσιοδοτημένο προς τούτο Κέντρο Ανακύκλωσης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 12:00 έως 13:00. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη ή ασύμφορη η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε μία εβδομάδα (20 Νοεμβρίου 2018) την ίδια ημέρα και ώρα.

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη.

Comments are closed.