ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαγραμμίσεις δρόμων», προϋπολογισμού 4.987,47€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/7/2018 (ώρα 10:00)

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο με τα σχετικά έγγραφα.

Comments are closed.