ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δημοπρασία για την εκμίσθωση των κάτωθι τεσσάρων (4) καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς:

Κατάστημα Νο 2: Ώρα 11:00-12:00, με κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς 150€.

Κατάστημα Νο 3: Ώρα 12:00-13:00, με κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς 150€.

Κατάστημα Νο 5: Ώρα 14:00-15:00, με κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς 150€.

Κατάστημα Νο 9: Ώρα 13:00-14:00, με κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς 250€.

 

Comments are closed.