ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛ. ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων (μελετών) μέχρι την Τρίτη 15.5.2019 και ώρα 14:00.

Κατεβάσετε παρακάτω τα σχετικά αρχεία: Τεύχη Διαγωνισμού, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Φωτογραφικό Υλικό.

Comments are closed.