ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2018

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης και ΔΕ Βοηθού Ηλεκτρολόγου (Ηλεκτροτεχνίτης).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το παράρτημα, τον συνοπτικό κατάλογο δικαιολογητικών και το έντυπο αίτησης σε word και pdf.

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 14.9.2018 έως και Δευτέρα 24.9.2018.

Comments are closed.