ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών. Η θέση αφορά την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής Νεκρών.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το παράρτημα, τον συνοπτικό κατάλογο δικαιολογητικών και το έντυπο αίτησης σε word και pdf.

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 14.9.2018 έως και Δευτέρα 24.9.2018.

Comments are closed.