ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΔΛΤΠ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 12.7.2018.

Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Comments are closed.