ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι, λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, προέκυψε ολιγοήμερη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου ανακατασκευής του γεφυριού του Συνοικισμού, με αποτέλεσμα να είναι πλέον οριακή η δυνατότητα ολοκλήρωσής του έως την αρχή της Μεγάλης Βδομάδας. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να αναβληθεί η έναρξη του έργου για αμέσως μετά το Πάσχα.

Comments are closed.