Σκαριά

_SC_3119
Καραβόσκαρο
DSC_0449
Πυροφάνι με χταπόδι
DSC_0438
Βαρκαλάδες στο Νεώριο
DSC_0565
Υδραίικος Βαρκαλάς στο Νεώριο
DSC_0563
Γρι-Γρι στην Πλάκα
DSC_0228
Γρι-Γρι στη Σπίθα
DSC_0582
Υδραίικος Βαρκαλάς
DSC_0618
Σπανιο δείγμα Μπότη στην Πέρλια
DSC_0571
Υδραίικος Βαρκαλάς
DSC_0872
Τρεχαντήρι στο Μόδι
DSC_1249
Βαρκαλάς στο Νεώριο
DSC_0577
Υδραίικος Βαρκαλάς
DSC_1696
Γρι-γρι στο Ασκέλι
DSC_1585
Clipper με ιστιοφόρα
DSC_0624
Καραβόσκαρο πριν το μπουρίνι
DSC_1734
Ναυάγιο στο βίδι
DSC_1778
Αϊτινό σκαρί στη Σουπιά
DSC_2066
Καλάδα στον Ρώσικο Ναύσταθμο
DSC_3469
Ακρόπρωρο Τσερνικοπεράματος
DSC_3451
Το Τσερνικοπέραμα Σελήνη
DSC_2787
Υδραίικος Βαρκαλάς στο Νεώριο
DSC_2005
Το Πέραμα του καπτα Γιάννη
DSC_1956
Ακρόπρωρο Περάματος
DSC_3497
ΚΑραβόσκαρο στο Λαζαρέτο
fanerwmeni
Τα Περάματα Ερμής & Φανερωμένη μπροστά στο καρνάγιο του Μούγιου