ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου εισπράττει λιμενικά τέλη σύμφωνα

με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2032 τ.Β/25-07-14

Αν απιθυμείτε να πληρώσετε τα τέλη ελλιμενισμού ή να λάβετε νερό και ρεύμα

παρακαλούμε καλέστε στο κανάλι VHF 9.

Για πετρέλευση μπορείτε να απευθύνεστε στις παρακάτω εταιρείες:

Saron Oil Ηλιάδης : 22980-22570, 6944-751-825

Avin Μέλλος : 22980-43352, 6932-722-488

  Πρυμνοδέτηση     Παραβολή (πλαγιοδέτηση)
Κατηγορίες Σκαφών / Λιμενικά Τέλη                                                                                                                       Ετήσια  Τέλη €/m Ετήσια Τέλη €/m με Φ.Π.Α. Ημερήσια Τέλη €/m με Φ.Π.Α.  Ετήσια Τέλη  €/m   Ετήσια Τέλη   €/m με Φ.Π.Α.  Ημερήσια Τέλη €/m με Φ.Π.Α
             
Μικρά Σκάφη 0-7m  11 13,53 0,037 13,75 16,91 0,046
Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 70 86,1 0,236 87,5 107,63 0,295
Ιδιωτικών πλοίων Αναψυχής 7,01m-10m 150 184,5 0,505 187,5 230,63 0,632
Ιδιωτικών πλοίων Αναψυχής 10,01m-15m 170 209,1 0,573 212,5 261,38 0,716
Ιδιωτικών πλοίων Αναψυχής 15,01m και άνω 200 246 0,674 250 307,50 0,842
Παραδοσιακά Πλοία 30 36,9 0,101 37,5 46,13 0,126
Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων 30 36,9 0,101 37,5 46,13 0,126
Εκπτώσεις: Αν προκαταβληθούν για έναν μήνα 20%, για ένα εξάμηνο 30% και για ένα έτος 40%.  
             
Οι χαρακτηρισμοί των σκαφών είναι σύμφωνοι με τον ν.4256/2014
Τα ναυταθλητικά σκάφη απαλάσσονται των τελών κατά τη διάρκεια αγώνων. 
Ειδικά εκπτωτικά τέλη προβλέπονται για πλοία και σκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας εξ αιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΛΤ Πόρου.
Αντίτιμο Ρεύματος ή/και Νερού ανά 24ωρο με ΦΠΑ
Σκάφη          -11,00m 5
Σκάφη           11,01m-15,00m 12
Σκάφη           15,01m-20,00m 20
Θ/Γ                20,01m-30,00m 35
Θ/Γ                30,01m-40,00m 50
Θ/Γ                40,01m+ 60