ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Categories:
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ Π.Ε

  Ο Δήμαρχος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), συγχρηματοδούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.…

  Read more

 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡ

  Εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η υπ’ αριθμ. 238/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2019. Συνοπτικά, η εικόνα…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

  Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πόρου, 228.000,00€, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με…

  Read more

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙ

  Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει αναφορικά με τα πρόστιμα που ισχύουν για τις περιπτώσεις α) παράνομων (μη-δηλωμένων) συνδέσεων με το δίκτυο του Βιολογικού και β) μη-σύνδεσης με το δίκτυο του Βιολογικού…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑ

  Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων στο Ασκέλι (τσιμεντόστρωση) μετά από καταστροφές», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑ

  Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση οδών και πλατειών παραδοσιακού Οικισμού Πόρου μετά από φυσικές καταστροφές», προϋπολογισμού 9.999,67€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),…

  Read more

 • ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ

  Ξεκινάει από την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 η υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων ωφελούμενων για συμμετοχή στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Πόρου. Η διάρκεια της δράσης θα…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΚΤ

  Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση αγροκτήματος στην περιοχή Μπέλεσι-Μιστρέτσι Πόρου, για εκμετάλλευση και χρήση γεώτρησης για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Πόρου. Δείτε…

  Read more

 • ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΑΠΟ/

  Η εταιρία Hellenic Seaways, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που της υπέβαλε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ανακοίνωσε ότι κάθε Τετάρτη από 1 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και 29.5.2019 θα χορηγεί έκπτωση…

  Read more