ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Categories:
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

  Ο Δήμος Πόρου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων…

  Read more

 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΡΟ

  Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Χριστού και των παρόδων της στην περιοχή Μπρίνια του παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου. Η συγκεκριμένη…

  Read more

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2018

  Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2019, αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον Παιδικό Σταθμό, τα αποτελέσματα και οι πίνακες κατάρτισης της ΣΟΧ3/2018. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται…

  Read more

 • ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ Η ΠΡΟΣΦ

  Απορρίφθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή που υπέβαλε ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων κατά της επιβολής σε βάρος του τέλους 28% επί των δαπανών που διενεργεί ο Δήμος Πόρου…

  Read more

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ Π.Ε

  Ο Δήμαρχος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), συγχρηματοδούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.…

  Read more

 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡ

  Εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η υπ’ αριθμ. 238/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2019. Συνοπτικά, η εικόνα…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

  Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πόρου, 228.000,00€, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με…

  Read more

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙ

  Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει αναφορικά με τα πρόστιμα που ισχύουν για τις περιπτώσεις α) παράνομων (μη-δηλωμένων) συνδέσεων με το δίκτυο του Βιολογικού και β) μη-σύνδεσης με το δίκτυο του Βιολογικού…

  Read more

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑ

  Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων στο Ασκέλι (τσιμεντόστρωση) μετά από καταστροφές», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί…

  Read more